Harmonija duha i tijela

Naš cilj je pomoći vama  pronalaženju balansa te u unapređivanju i očuvanju vašeg osobnog zdravlja i pomoć u prevenciji svakodnevnih zdravstvenih i emocionalnih problema suvremenog urbanog načina života.

Holistički pristup našem radu s klijentima temelji se na ideji da su svi aspekti čovjekovog postojanja, tjelesno, emotivno, mentalno i duhovno, međusobno povezani, a zdravlje i sreća su produkt balansa svih tih aspekata.  

 

Što se postiže aromaterapijom?

Naš cilj je pomoći vama  pronalaženju balansa te u unapređivanju i očuvanju vašeg osobnog zdravlja i pomoć u prevenciji svakodnevnih zdravstvenih i emocionalnih problema suvremenog urbanog načina života.

Holistički pristup našem radu s klijentima temelji se na ideji da su svi aspekti čovjekovog postojanja, tjelesno, emotivno, mentalno i duhovno, međusobno povezani, a zdravlje i sreća su produkt balansa svih tih aspekata.